Retningslinjer for debat på hjemmesiden

Alle nyhedsindlæg kan frit læses og kommenteres af alle med adgang til internettet. Kommentarskrivere, skal dog have første kommentar godkendt af webmaster. Det bestræber vi os på sker inden for 24 timer.

 

Vi ser gerne, at indlæggene i debatten er præget af ordentlighed og gensidig respekt debattørerne imellem.

 

Landsforeningen for økosamfund forbeholder sig derfor ret til at slette eller redigere kommentarer, der:

  • Har indhold, der er i strid med gældende lovgivning
  • Har karakter af at være chikane eller på anden måde angriber eller er nedladende overfor forfattere eller debattører
  • Er reklame eller indeholder andre kommercielle budskaber
  • Er formuleret i en grov eller stødende tone
  • Fremstår useriøse

 

Brugere kan henlede webmasteren opmærksomhed på kommentarer, der overtræder retningslinjerne, ved at sende en e-mail til info@okosamfund.dk.

 

Debattører, der gentagne gange overtræder reglerne, kan fratages retten til i en periode at skrive kommentarer og læserbreve. Brugere, der konsekvent udviser ringe debatskik, kan udelukkes permanent.

 

Du er ikke forpligtet til at svare på indlæg til dine indlæg i debatforum, ligesom andre ikke er forpligtet til at svare på dine indlæg.

 

Gode råd til kommentarer
  • Skriv kort og kom hurtigt frem til pointen
  • Indholdet i kommentaren skal holde sig til emnet
  • Brug sprog og eksempler, alle forstår
  • Ord kan såre og virke hårdere på skrift – brug derfor mindst samme venlige tone som i dagligdagen
  • Undgå at skrive sætninger eller overskrifter med store bogstaver for at få opmærksomhed.

Kommentarer skrevet her på siden, kan også blive bragt i magasinet ”Økosamfund i Danmark”.

 

Vi er glade for, at du har lyst til at bidrage med dine kommentarer. Velkommen til!