til frivillige

På denne side finder du nyttig information som frivillig i LØS.

Har du haft et udlæg? 

Der afregnes og udbetales udlæg ifølge bilag ca. 2 gange månedligt – så udlæg kan forventes at blive refunderet indenfor ca. 2 uger.  

Dette gøres således:
1) Gennem mail til udlaeg@okosamfund.dk
2) LØS’ skabelon for udlæg skal anvendes. Alle bilag skal vedhæftes.
3) Har man undtagelsesvis IKKE bilag, anvendes LØS‘ til formålet udarbejdede Tro & Love erklæring.
4) Honorarer udbetales efter faktura. LØS indberetter honoraret årligt til e-indkomst.   

 

Bemærkninger

 • Der skal indtastes udlæg til ét projekt/formål per skema, da skemaet anvendes som bilag i regnskabet.
  Det er derfor nemmest for bogholder, hvis man holder forskellige projekter adskilt.
 • Projektudgifter indsendes til projektleder/projektkoordinator, der godkender og videresender til behandling. Det gør det nemmere for projektledere og projektkoordinator at overskue projektøkonomien.   

Løbetid for bilag


For at kunne bevare overblik over LØS’ økonomi, skal bilag indsendes senest 3 måneder efter afholdt udgift. Alle bilag dækkende udgifter afholdt fra sidste kvartal i året skal være bogholder/kasserer i hænde senest 15.1 i det næste regnskabsår, for at kunne afslutte årsregnskabet. 

Satser for udlæg (beløbsrammer)

Forplejning ved møder – holdes på et jævnt plan og refunderes efter bilag.
Budget for bespisning og ophold til møder – ca. 100 kr./per person/per døgn.     
Kilometerpenge – 2 kr./km indtil 200 km per tur/retur (for ét event), derefter 1,35 kr./km. 

Der opfordres til samkørsel og til at anvende billigste transportmiddel, hvor det er muligt.
Angiv start-/slutposition, antal km i alt (med tilhørende sats) samt anledning. Km penge indgives ved udfyldelse af afregningsskema. Udgifter til bro-, færge samt offentlig transport refunderes efter bilag. Beløbet indsættes i skemaet.

 

Kilometerpenge – 2 kr./km indtil 200 km per tur/retur (for ét event), derefter 1,35 kr./km.

Har man undtagelsesvis IKKE bilag, anvendes LØS‘ til formålet udarbejdede Tro & Love erklæring.

Til orientering:

 • LØS skal altid have mindst 150.000 kr. i egenkapital
 • LØS prioriterer at være medlem af GEN Europe, BEN, RCE, DGV, CISU og Globalt Fokus
 • LØS prioriterer at have betalte funktioner indenfor økonomi, kommunikation og medlemsservice
 • LØS dækker transport/forplejning/IT til frivillige, ifølge retningslinjer
 • LØS’ kernefrivillige i LØS deltager gratis i efterårsseminar og årsmøde
 • LØS dækker passende forplejning til generalforsamling
 • LØS dækker deltagelse i den årlige GEN konference, nationalt netværk møde og BEN møder.