En hyldest til LØS

Tale i forbindelse med LØS’ 30 års jubilæumsfejring i Byens Lys
d. 28. oktober 2023.


Af Britta Lillesøe, Skuespiller / Kulturkoordinator / Eventmager / Forperson i Christianias Kulturforening

Aller Kæreste LØS!
Til lykke gamle tøs!
Jeg synes, du er fast
og ikke særlig løs! 
Det har slet ingen hast
så vær ikke nervøs 
for vi skynder os langsomt 
det’ ikke spor tanketomt!

I 90’erne kom jeg i streng skole hos min medchristianit, Ditlev Nissen, som for alvor introducerede mig til begreber som ‘grøn omstilling’, ‘bæredygtighed’, ‘at mærke efter’, ‘eksperimental zone’, ‘biodiversitet’, ‘lokale penge’, osv., osv.! Nogle af de begreber, som vi nu hører hver dag, indtil ørerne næsten falder af! 

Christiania har lige fra starten gjort opmærksom på miljøet, bl.a. gennem affaldssortering, genbrug, byggeri, håndværk, kunsthåndværk, opfindelser og livsform – og ind imellem gennem Teatergruppen Solvognen, i 70’erne – hvor vi arbejdede tæt sammen med Noah-grupperne, og bl.a. arrangerede en kæmpe teatralsk miljømarch, ind til Rådhuspladsen, hvor vi gennemspillede et stort skuespil med byplanlæggere, atomkrigsofre, folket og magthaverne… 

Også Dyrehæren, hvor vi, klædt ud som dyr, ville hjælpe menneskene med at bekæmpe forureningen. En nat – under en af aktionens sidste dage – kravlede dyrene op på taget af Sadolin og Holmblads fabrikker på Amager, brød ind og påviste, at der var et lager med samme farlige gift, dioxin, som ved miljøkatastrofen i 1976 i Seveso, blot 9 km. fra Milano! 

Vi har tillige – gennem mange år – samarbejdet tæt med gæve kvinder, som konfliktløser Else Hammerich og vores meget grønne skuespiller, Jytte Abildstrøm! OG i 1997 fik Christiania sin egen valuta, en LØN, værdi 50 kr., fordi vi havde lært, at den lokale valuta er mere bæredygtig! 

I 2002 opfandt Christianias Kulturforening begrebet ‘Bundmøde’, som vi afholdt i fire dage i stort cirkustelt, tipier og yurde på Fredens Eng – et Bundmøde for Europas klemte, glemte små folkeslag! Bundmødet skulle stå som et modstykke til Det europæiske Topmøde i Bella Center om bl.a. Østudvidelsen.

Dengang havde vi vores første inspirerende samarbejde med folk fra LØS og GEN, Global Ecovillage Network, folk som Hildur og Ross Jackson, Merkur Banks medstifter og direktør, Lars Pehrson og flere andre…

I 2009 afholdt vi så endnu et Bundmøde, samme sted med samme grundidé som tidligere, bare meget, meget større, et Klimabundmøde – Håbets Vinduer, i hele 14 dage, parallelt med Klimatopmødet i Bella Center! Det var i samarbejde med Miljøpunkt Indre By, Christianshavn – samt med dygtige folk fra både LØS og GEN! Forud var gået flere års kæmpe arbejde med både op og nedture, med skænderier og inspiration og glæde i én stor blanding…

Men forløst, det blev vi, da programmet endelig faldt på plads og showet kørte derudad… Det blev usædvanligt og flot, trods forhindringer undervejs! Og vi kom alle igennem meget klogere! 

Hildur Jackson skrev følgende bagpå vores bog om dette store Klimabundmøde (der ligger et par eksemplarer nede på salgsbordene):

“At vende bunden i vejret på det hele er nødvendigt med alle de oppefra- og ned-løsninger, vi bliver udsat for hver dag. Derfor:

Enkel levevis i fællesskaber

Lokale penge og Personlig forandring”

– og jeg føjede til Hildurs ord:

“De oprindelige folk, der stadig kan huske – og stadig bruger –  deres overleverede årtusindgamle visdom, skal hjælpe os, i den vestlige verden, med at huske DEN GEMTE GLEMTE VISDOM!”

Vi lavede engang et slogan, inspireret af Troels Dilling-Hansens ord:
”Enhver virksomhed med respekt for sig selv har en udviklingsafdeling! Lad Christiania og andre fristeder være firmaet Danmarks udviklingsafdelinger!” 

Der skal være plads til at lege, til at eksperimentere, til at ‘dumme sig’! Derfor skal vi have flere eksperimental zoner! Det skal også være sjovt! Så vi hylder det legende menneske, der befrier sin fantasi! 

Til Christianias 50-årsdag i 2022, afholdt vi et fire dages symposium i smukt cirkustelt foran Den grå Hal, med oplæg fra bl.a. to fantastiske damer fra LØS og GEN, Camilla Englyst og Alexandra Hasdorf! Endnu et inspirerende møde med både visionære og praktisk arbejdende mennesker fra jeres kreds! 

LØS! Du har sat sååå meget i gang hos flere af os herude på Christiania og i alle andre fristeder og økosamfund i Danmark. Du har vejledt og inspireret os til at tænke ekstra grønt og introduceret os for mange af de andre økosamfund ved din formidlende virksomhed, bl.a. gennem dit spændende blad, hvor vi får indblik i hinandens økosamfund og levevis! En uvurderlig indsats! 

Hånden og Ånden skal være i balance! Vi tænker derfor på åndelighed – ikke på religion, som altid fører til kampen om magten og dermed til krige…

Den balance er du, kære LØS, med til at opretholde! 

STOOORT TIL LYKKE med dine flotte 30 ÅR! 

LØS længe leve!

Hurrah, hurrah, hurraaahhhhh! Og så det lange! Hurrraaaaaaaaaasahhhhhhhhh!


Kærligst på vegne af

Christianias Kulturforening

Britta Lillesøe