Lev og Lær i Økosamfund

  • Post published:January 9, 2024
  • Post category:Alle / Artikler

Af Kristiane Ravn Frost, Avnø Oasis

Indledning

Da kun ca 10% af alle initiativer til økosamfund ender med at blive til noget, har LØS igennem mere end 10 år været meget optaget af at uddanne mennesker til at lykkes med at skabe bæredygtige samfund og bofællesskaber. Dels gennem at afholde kurser i økosamfunds-design (EDE), dels gennem at tilskynde undervisere til at uddanne sig til certificerede Gaia-trænere i økosamfunds-design. 

Min personlige erfaring

Kurserne har jeg selv haft stor glæde af. Jeg har gået hele vejen og er nu certificeret Gaia-træner. Jeg anbefaler varmt enhver, der overvejer at deltage i bofællesskab, økosamfund eller andre grønne projekter at deltage i et EDE kursus, dels for at blive mere klar over hvad der er vigtigt for den person, dels for at kunne bidrage aktivt med design af projektet. Vores økosamfund havde helt sikker ikke overlevet, hvis vi ikke havde deltaget i et EDE kursus, PDC kursus (permakultur design Certificat), sociokrati kursus, Global Ecovillage Network festivaler mm. Gennem deltagelse i disse aktiviteter har vi fundet inspiration, lært relevante færdigheder samt lært af andres – sommetider dyrtkøbte – erfaringer. 

Udover at EDE dykker dybt i den økologiske tilgang, er der rigtig mange ting at lære omkring at få det sociale til at fungere, både i forhold til beslutningsprocesser, kommunikation, teambuilding, og konfliktløsning. Omkring økonomi og jura er fokus på at skabe en organisationsstruktur, som fremmer visionen. Sidst men ikke mindst er der meget personlig vækst i at deltage i at designe og opbygge et fællesskab, hvad enten det er et økosamfund, et bofællesskab eller noget andet, hvor man vil noget sammen, for det kræver og skaber et nyt verdensbillede

Det har været en overraskelse for mig, der har været selvstændig hele mit liv, at det kræver så mange færdigheder at skabe et økosamfund. Dog færdigheder, som enhver kan lære. Men hvis man ikke sætter ressourcer ind på at tilegne sig den nødvendige viden og de nødvendige færdigheder, kan man jo let gå hen og blive så skuffet, at man opgiver på halvvejen. Ligesom de andre 90%. 

Ud over at min deltagelse på EDE har bidraget til at Avnø Oasis har overlevet, finder jeg stor glæde i at dele mine kundskaber og erfaringer i form af undervisning og workshops i økosamfundsbevægelsen, såvel som i permakulturbevægelsen og andre grønne organisationer. 

EDE kursets opbygning og historie i Danmark. 

EDE kurset er opbygget over de fire dimensioner i bæredygtighedshjulet: Verdensbillede og de sociale, økonomiske og økologiske dimensioner. Pensum fra Gaia Education indeholder ca. en dags undervisning i hvert af de 5 hovedområder i alle dimensioner. I alt 20 hovedemner. Hertil kommer emner, som arrangøren af kurset lægger særlig vægt på. Et fuldt EDE kursus tager derfor mindst 4 uger. 

Første Gaia-certificerede EDE-kursus i Danmark blev afholdt i Hallingelille i 2012 med besøg i 5 andre økosamfund med Camilla Nielsen-Englyst som hovedansvarlig i et samarbejde med flere andre økosamfundsundervisere. Derefter blev der afholdt to EDE’er på Ananda Gaorii i 2014 og 2015. LØS afholdt sammen med GEN Ghana endnu en 4 uger lang EDE i Ghana i 2016. I 2019 gjorde Camilla Nielsen-Englyst med flere et forsøg på at få et 3 måneders EDE-kursus etableret på Nordfyns Højskole, men det blev ikke annonceret i tide til at få deltagere nok til kurset. I 2020, under Corona krisen, var flere LØS undervisere involveret i planlægningen og afholdelsen af det første EDE kursus i Ukraine. Det 12 ugers koncept som Camilla m.fl. havde planlagt på Nordfyns Højskole i 2019, kom siden til at danne baggrund for det 12 ugers EDE-kursus, der nu afholdes 2 gange årligt på Avnø Højskole. 

LEV OG LÆR og andre kurser inspireret af EDE

For at gøre kundskaben og inspirationen fra EDE lettere tilgængelig for flere, afholdt LØS fra 2014-2016 en række ‘LEV OG LÆR’-kurser, også kaldet “mini-EDE”. Fra hver dimension blev der valgt nogle emner, som der blev undervist i gennem en weekend i et økosamfund. I alt 4 weekender i 4 forskellige økosamfund med det formål at bibringe deltagerne kundskaber indenfor hver af de fire dimensioner, samt inspiration ved at opleve forskellige økosamfund. 

To andre initiativer er Grøn Ø Agent, der blev afholdt over 6 weekender på Bornholm i vinteren 2011-2012. Kurset var initieret af Kirsti Thorvaldsen og Anker Toklum, sammen med Ditlev Nissen, LØS’s daværende formand og Troels Dilling Hansen, tidligere sekretær i LØS. 

Omstillingsagent var et 6 ugers kursus for ledige, der havde Lejre Økologiske Kommune som læringsrum. Kurset, der blev afholdt to gange i 2013, var organiseret af Ditlev Nissen i samarbejde med Sasja Iza Christensen fra Hallingelille og Mette Pedersen fra Fri og Fro. 

Opkvalificering af økosamfunds-undervisere

I forbindelse med disse initiativer begyndte LØS at fokusere på opkvalificering af økosamfunds-underviserne. For at blive certificeret Gaia-træner kræves både EDE, Training of Trainers (TOT) og Gaia Education Design Studio (GEDS), som er et online kursus. Gennem Erasmus+ programmet har mange økosamfunds-undervisere deltaget i EDE- eller Training of Trainers (TOT) kurser. GEDS har alle selv betalt. Med mere uddannelse fik underviserne ikke blot deres egne erfaringer at undervise ud fra, men også de internationale erfaringer at trække på. LØS hensigt med at sende undervisere på disse kurser var at uddanne flere lærere, der kunne støtte initiativtagere til at lykkes med at skabe bæredygtige samfund og bofællesskaber. 

Hvor er vi nu?

Avnø Højskole, som er en del af det spirende økosamfund Avnø Oasis, afholder i samarbejde med LØS og Gaia Education 12 ugers kurset, SUNDHED, LIVSGLÆDE OG GRØN LIVSSTIL, to gange om året. Deltagere rejser fra kurset med et EDE certifikat (udstedt af Gaia Education) og et PDC (Permakultur Design certifikat). Hver dimension kan tages som et selvstændigt kursus, der fylder 2-2,5 uge. Alle dimensioner afsluttes med, at der udarbejdes et design, så teori og praksis går hånd i hånd. De sidste 2 uger bruges til designstudio, hvor man kan gå i dybden med at lave et design inspireret af økosamfund og bæredygtighedshjulet, fremlægge det og evaluere på de fremlagte design samt forløbet som helhed. Læs mere på avno-hojskole.dk. 

LØS planlægger i samarbejde med 4 økosamfund LEV OG LÆR kurserne og at afholde et 4 UGERS EDE i sommeren 2024, ligeledes i samarbejde med 4 økosamfund. I skrivende stund er det ikke besluttet hvilke. Tilmeld dig vores nyhedsbrev, hvis du vil holdes orienteret om mulighederne. Eller skriv til mette@okosamfund.dk og bed om at blive holdt orienteret.

Intentionen med disse forskellige EDE programmer er, at der skal være noget for alle. Både for dem, der kun har lidt tid, men alligevel vil prioritere at lære hvordan man lykkes med at skabe bæredygtige fællesskaber; dem der har tid og lyst til at dykke i dybden på et 12 ugers kursus og dem, der er midt i mellem og har lyst til at sætte en sommer af til 4 intensive ugers EDE. Det er desuden muligt at skabe dit eget EDE gennem at kombinere de forskellige dimensioner, da det er muligt at deltage i bare en dimension både på Avnø Højskoles 12 ugers EDE og på 4 Økosamfunds 4 ugers EDE. Ud over at deltage i undervisningen i alle 4 dimensioner, skal du sammen med en gruppe være med til at lave et færdigt Økosamfundsdesign for at få dit EDE certifikat.

Bæredygtighedshjulet er udviklet på tværs af økosamfund over hele jorden. Det beskriver pensum i EDE kurserne. Bæredygtighedshjulet kan også ses som en helhedsorienteret forståelse af bæredygtighed og som et udviklingsværktøj for lokalsamfund, der ønsker at omstille sig.