Vores medlemmer i LØS:

Økosamfund findes i mange forskellige udgaver og LØS har lige så man forskellige slags medlemmer: Her er Bofællesskaber, kollektiver, andelsbyer, virksomheder der har med økosamfund at gøre og privatpersoner der har interesse for Økosamfunds-ideen: Her kan du se dem alle.

Husk at du også kan være medlem, selv om du ikke er i et økosamfund. Individuelle medlemmer nævnes ikke med navn.

Her kan du tilmelde et nyt økosamfund på vej – udfyld skemaet efter du har tilmeldt dig foreningen.

Økosamfund

Adresse: Holbækvej 56, 4560 Vig

Telefon: 4731 4731
Mail/kontakt: info@anandagaorii.dk

Web: www.anandagaorii.dk

Overdrevet er et økologisk bofællesskab i Hinnerup i Østjylland.

Bofællesskabet blev grundlagt i 1980 som Danmarks første lavenergi-bofællesskab. Det omfatter 2,5 hektar med 25 boliger, som huser ca. 70 personer. De 25 private boliger er fordelt på to gårde og en gade med et fælleshus i midten.

Til bofællesskabet hører desuden en nedlagt landbrugsejendom. En del af arealet bruges til økologisk køkkenhave, der gør bofællesskabet delvist selvforsynende.

Navnet Overdrevet var dobbelttydigt, idet det både spillede på, at projektet var “overdrevet” i forhold til, hvad initiativtagerne kunne magte, og på beliggenheden ude på overdrevet, som dengang var et par hundrede meter fra øvrig bebyggelse i Hinnerup.

Adresse:Overdrevet 1,8382 Hinnerup

Web: http://overdrev.dk/om.html

Mail/kontakt:overdrevetaz@gmail.com

Byggeri i Christiania opføres efter bæredygtige principper. I ”Den grønne Hal”, som er en af Christianias virksomheder, er det muligt at købe brugte byggematerialer fra nedrivninger rundt omkring i byen. Byggeri opføres oftest som ”selvbyg” eller ”medbyg” for at reducere omkostninger. Christianias byggekontor, som oprindeligt har udviklet dette koncept, bistår med vejledning. Genbrugsstationen er naturligvis også opført af genbrugsmaterialer.

Adresse: Bådsmandsstræde 43, 1407 København K, Christiania

Web: www.christiania.org

Mail/kontakt: britta@brittalil.dk

Den Selvforsynende Landsby er en permakulturel landsby i Hundstrup, på Sydfyn. Et pionerprojekt der giver et radikalt bud på fremtidens bæredygtige liv på landet. Vi arbejder med konkrete løsninger på de globale klima- og miljøproblemer.

Vi bygger vores egne huse af natur- og genbrugsmaterialer,og dyrker jorden i fællesskab. Vi er nu 30 voksne og 40 børn – men her er stadig ledige grunde klar til nye beboere.

Adresse: Højgårdsvej 27, 5762 Vester Skerninge

Web: www.selvforsyning.dk

Mail/kontakt: kontakt@selvforsyning.dk

Adresse: Gl Ålborgvej 16, 7741 Frøstrup

Mail/kontakt: julieschantz@hotmail.com

Økosamfundet Dyssekilde. I Nordsjælland, mellem Frederiksværk og Hundested, finder du en af Danmarks ældste økologiske landsbyer, Dyssekilde.

I 1990 var her blot en kartoffelmark. I dag er vi et sprudlende samfund med 120 voksne og 60 børn i alderen 0-92 år.

I daglig tale hedder vi ØD, og vi prøver at leve et liv med fællesskab, tolerance og respekt, og med fokus på bæredygtighed og økologi. Det er gældende for de løsninger vi har anvendt på blandt andet vores fælleshus, spildevandsrensning, affaldssortering og grønsagsdyrkning.

Landsbyen er inddelt i 6 boliggrupper, som har organiseret sig hver især med praktiske gøremål og sociale aktiviteter. Her vil du også kunne opleve mange spændende løsninger på boliger, energi, økologi, arkitektur, bæredygtighed og meget mere.

Se artikel om Dyssekilde her.

Adresse: Solen 15, 3390 Hundested

Web: www.dyssekilde.dk

Mail/kontakt: matawan@gmail.com

Fri og Fro er en byggeforening, hvor vi stræber efter at bygge og leve billigt og bæredygtigt i en social sammenhæng. Foreningens medlemmer er selv entreprenører på egne huse og stræber derved efter at skabe en bæredygtig drømmebolig, der er til at betale.

Mange har valgt at lave huse med specielle former. Det giver et mangfoldigt og sammensat udtryk.

Adresse: Under Himlen 15, Egebjerg, 4500 Nykøbing Sjælland

Mail/kontakt: hellespunken@gmail.com

Friland er en økolandsby, hvor mennesker eksperimenterer med at indrette hverdagen anderledes med vægt på bæredygtig livsstil, gældfrihed og selvstændigt erhverv.
Andelsforeningen Friland blev stiftet i 2002. Siden er Friland udvidet to gange. I 2014 rummer Friland 40 husstande med ca. 75 voksne og 30 børn.

Adresse: Friland 6, 8410 Rønde

Web: www.friland.org

Mail/kontakt: bestyrelsen@friland.org

Friskoven er en nyligt opstartet økolandsby i Almindingen på Bornholm, bygget over en gammel arbejdslejr fra 1939 midt i skoven. En lille gruppe folk overtog stedet i december 2018 og Andelsboligforening Friskoven blev stiftet i foråret 2021.

Friskoven er vokset ud af en længsel efter at leve et hverdagsliv med et omsorgsfuldt og levende fællesskab lige uden for døren, omringet af skovens vilde natur.

Friskovens visioner hviler på de tre grundpiller ‘Radikal Bæredygtighed’, ‘Fri- og Selvdirigeret Læring’ og ‘Økonomisk Frihed’. Kort sagt ønsker vi et fællesskab med lave omkostninger, så vi kan bryde ud af hamsterhjulet, have mere nærvær med fælleskabet og familien i et læringsrigt og eksperimenterende miljø både for børn og voksne og i et miljø, hvor vi ikke belaster vores klode, men tilmed gør vores bedste for, i alle vores handlinger, at efterlade et positivt fodaftryk til vores efterkommere.

Adresse: Bygaden 25, 3720 Åkirkeby

Web: www.friskoven.dk 

Mail/kontakt: frejafriborg@hotmail.com

Økosamfundet Hallingelille er en økologisk landsby bestående af 20 almindelige parceller, et olle kolle og to kollektiver. Derudover har vi et fælleshus, en fredsskov, en sø, dyrefolde, pilerensanlæg samt staldbygninger – og er i gang med at etablere en boldbane og en naturlegeplads.

Hallingelille består af mennesker, der samles om at ville bo og leve økologisk.  Vi har mange forskellige udgangspunkter og trives i et fællesskab, hvor vi er åbne og accepterer hinandens måder at tænke og handle på – deriblandt en rummelig tilgang til spiritualitet, uden at samles om en særlig spirituel retning.

Adresse: Hallingebjergvej 1, Valsømagle, 4100 Ringsted

Web: www.hallingelille.dk

Mail/kontakt: cenglyst@gmail.com

Levefællesskabet er baseret på, at almindelige mennesker vælger at bo i et tæt og givende naboskab med voksne udviklingshæmmede mennesker. Vi kalder det omvendt integration. Levefællesskabet er inspireret af Rudolf Steiners pædagogiske og sociale impulser, og vi vægter social parathed, bæredygtighed og det enkelte menneskes frihed højt.

Vi bor i 2012 ca. 130 mennesker i Levefællesskabet, og mange kommer dagligt til for at arbejde, besøge stedet eller deltage i arrangementer. Levefællesskabet har eksisteret siden 1996 og har gennem alle årene dannet rammen om det pædagogiske arbejde i Hertha.

Adresse: Landsbyvænget 14 A Herskind, 8464 Galten

Web: www.hertha.dk

Mail/kontakt: allanelm@gmail.com

Andelsforeningen Himmerlandsbyen

Adresse: Himmerlandsbyen 15, Aaarestrup, 9520 Skørping

Web: www.himmerlandsbyen.dk

Mail/kontakt: finn@himmerlandsbyen.dk

Økosamfund

Hesbjerg er et bofællesskab 13 kilometer vest for Odense lige op ad Hesbjerg skov. Stedet rummer et socialt fællesskab, smuk og gammel natur, musikere, kunstnere og kreative mennesker. Vi bor cirka 40 mennesker inklusiv børn.

Hesbjerg er en selvbyggerlandsby af mindre huse, hvor de fleste er startet som skurvogne og senere bygget ud. Rødderne går tilbage til 1970’erne, hvor daværende ejer af Hesbjerg Slot, Jørgen Laursen Vig, tillod en alternativ landsby at opstå. I løbet af Vigs tid har der været højskole, freds- og konfliktforskningscenter samt nonnekloster.

Fonden, der i dag ejer Hesbjerg, hvor beboerforeningen lejer en stor del af jorden, arbejder stadigvæk med facilitering og formidling af freds- og konfliktforskningen.

Adresse: Hesbjergvej 50, Hesbjerg, 5491 Blommenslyst

Mail/kontakt: hesbjergpost@gmail.com

Andelssamfundet i Hjortshøj ligger ca. 15 km. nordøst for Århus i udkanten af Hjortshøj – med parcelhuse og boligkvarterer på den ene side og udsigt over Århusbugten og landbruget til den anden side. Andelssamfundet er et lille lokalsamfund, som: bygger på et socialt og bæredygtigt grundlag -huser ca 200 voksne og børn fordelt på fem bogrupper -har eget økologisk landbrug med ca. 100 høns, 10 geder, 15 køer, kornmarker og grøntsagsmark”

Adresse: Gl Kirkevej 128, 8530 Hjortshøj

Web: www.andelssamfundet.dk

Mail/kontakt: naa_13@hotmail.com

Visionært økosamfund nær København.
Moderne, bæredygtigt, selvforsynende og børnevenligt bolig- og landbrugsfællesskab under etablering i naturskønne omgivelser i gåafstand fra Karise st. – fra 2018 kun 51 minutters togtur fra København H.
Bæredygtigt bolig- og landbrugs­fællesskab
90 rækkehuse, fællesgård, landbrug og forsyningsanlæg – designet efter permakultur-principperne og vugge-til-vugge, med vedvarende energi og fuldstændigt resursekredsløb.
Moderne øko-boliger til leje, som andel og ejer
Billige, moderne, åndbare og økologiske lavenergi-rækkehuse – 44 almene lejeboliger, 23 andelsboliger og 23 ejerboliger – klar til indflytning hen over 1. kvartal 2017.
Selvforsynende med økologisk mad og fossilfri forsyning
Beboerinvolverende selvforsyning af økologiske fødevarer og bæredygtig el, varme og spildevandshåndtering giver store besparelser og skaber et meningsfuldt og berigende fællesskab.

Adresse: C/o Knud Erik Henriksen, Alfehøjen 20, 4700 Næstved.

Web: www.permatopia.dk

Mail/kontakt: info@permatopia.dk

Adresse: Munksøgård 1-100, 4000 Roskilde

Web: www.munksoegaard.dk

Mail/kontakt: susanne.kock.andersen@munksoegaard.dk

Adresse: Resendalvej 16, 8600 Silkeborg

Mail/kontakt: Katrine Engel Hansen – engelkatrine@gmail.comStorkollektivet Svanholm er et velfungerende fællesskab, der har eksisteret i over 30 år. Det er også et forpligtende fællesskab, hvor ingen er overflødige – Allé giver et nap med i bestræbelserne for til stadighed at gøre Svanholm til noget særligt.

Men at flytte på Svanholm er ikke kun at flytte til en ny bolig. Det er også at indgå i et menneskeligt og økonomisk fællesskab med de glæder det har og de krav det stiller.

Adresse: Svanholm Alle 2, 4050 Skibby

Web: www.svanholm.dk

Mail/kontakt: frejanr@svanholm.dk

Tornsbjerggård er et levende og dynamisk  bo- og arbejdsfællesskab for voksne udviklingshæmmede. Her er glæde og trivsel i højsædet.
Vores værksteder giver mulighed for mange forskellige arbejdsprocesser.
Behovet for meningsfulde og gennemskuelige arbejdsopgaver samt det at være del af et fællesskab bliver her en naturlig livsbekræftende proces. Produkterne på denne side er frugten af denne proces.

Adresse: Tornsbjergvej 98 Hadrup, 8350 Hundslund

Web: www.tornsbjerggaard.dk

Mail/kontakt: mail@tornsbjerggaard.dk

A70 Toustrup Mark, er et bofællesskab ca. 30 km vest for Århus, med 25 lejligheder med bad og køkken. Et bofællesskab med en masse fællesområder, som vi blandt andet bruger til billard rum, bilværksted, dagleje, spisestue, køkken, musikrum, vaskehus og meget andet. Bofællesskabet Toustrup Mark er spredt ud over ca. 50.000 m2 land, hvor vi holder geder, grise, heste og høns, har anlagt en fodboldbane, en volleyballbane, en lille sø med egen strand, en skov og selvfølgelig har vi plantet en masse frugttræer og bærbuske ud over hele området. Kort sagt er Toustrup Mark et bofællesskab, der er et slaraffenland for både børn og voksne.

Web: www.toustrupmark.dk

Mail/kontakt: hej@toustrupmark.dk

Kollektivet TRANEHØJ – mere end et bofællesskab

At bo i et engageret kollektiv er mere en livsstil end en boform. Eller det er måske rettere et personligt og politisk valg ud fra en holdning til, hvordan vi som mennesker kan indrette os for at passe på hinanden og på vores fælles klode. Derfor er det at bo på Tranehøj en konstant udviklingsproces. Der er aldrig noget, der er færdigt, og vi kan altid blive bedre og klogere.

Vi bestræber os for eksempel på at blive bedre til det med bæredygtighed og har strøm og varme fra egne solceller og vindmølle. Fairtrade og økologi er en naturlig del af hverdagen, og på vores jorder producerer vi en del af det, vi spiser – både frugt og grønt, får og høns.

Tranehøj er også en gammel og smuk firelænget gård med stokroseidyl og masser af plads ude og inde. Vi engagerer os i lokale og globale foreninger og får af og til besøg af artister fra lande i specielt Afrika og Latinamerika.

Adresse: Skippingevej 25, 4460 Snertinge
Web: www.tranehoej.dk
Mail/kontakt: beboer@tranehoej.dk

Adresse: Udgården 24 Lading, 8471 Sabro

Mail/kontakt: thune@fossgreen.dk

Åbakkehuse har i årene 2006-2010 opkøbt 51.244 m2 byzone-jord af Vordingborg kommune.

Der er pt. ni husstande; 16 voksne og ni børn i Åbakkehuse

Der er yderligere syv familier, som arbejder på at flytte til Åbakkehuse

Åbakkehuse ser sig selv som et internationalt landsbyprojekt med beboere fra Holland, England, Norge, Danmark og Grønland

Åbakkehuse er blevet kaldt ”den kreative landsby”, fordi mange af beboerne har et kreativt virke inden for musik, billedkunst, forfattervirksomhed og design

Adresse: Under Egen 3, 4735 Mern

Web: www.aabakkehuse.dk/

Mail/kontakt: landsbykontor@aabakkehuse.dk

Økosamfund på vej

Adresse: Flyvervej 10, 4750 Lundby. 

Mail/kontakt: 
oasis.ecovillage.dk@gmail.com

Web: www.oasis-ecovillage.dk

Tæt på skov og strand lidt udenfor Faaborg er vi ved at etablere et levefællesskab med fokus på bæredygtighed og biodynamisk landbrug. Vi har 7,7 hektar jord, hvor 12 familier kan bygge deres eget hus. Lige nu er der 8 familier tilknyttet, og vi vil gerne have flere familier med.
Vi kan tilbyde:
 • Et stærkt nabofællesskab, hvor vi vil hinanden, men bor i egne huse
 • Gode udfoldelsesmuligheder og trygge rammer
 • Egne biodynamiske grøntsager, bær, frugter og dyrehold
 • Naturskønne omgivelser
 • Fælleshus, som danner rammen om masser af hyggeligt samvær og mulighed for overnattende gæster

Hvis det lyder som noget for dig, så kom og vær med – der er stadig ledige grunde.

Adresse: Grostedet 10, Diernæs, 5600 Faaborg

Web: www.torpegaard.nu
Mail/kontakt: mail@torpegaard.nu

Beskrivelse på vej 
 

Adresse: Hvalsø

Web: https://www.sjaellandskmuld.dk/

Mail/kontakt: info@sjaellandskmuld.dk

Vi har fundet den perfekte grund i udkanten af Arden, lige ved siden af Rold Skov, med 5 min. cykelafstand til stationen i Arden.

Har du lyst til at leve i et fællesskab baseret på permakulturprincipperne?
Hvor vi:
 • modvirker klimaforandringer og binder CO2 i jorden
 • dyrker meget af vores mad selv,
 • bygger små bæredygtige huse til os selv
 • er fælles om mange ting, som skovlandbrug, skovhaver, drivhuse, smådyrshold, vaskemaskiner, gæsteværelser, kontorer, el-biler 
 • hvor vi har lyst til at lave mad og spise sammen i vores fælleshus
Læs mere på vores hjemmeside broland.dk eller følg os på Facebook.
 
Telefon: 29 61 68 96

 

Beskrivelse på vej 
 

Adresse: Sverskilstrupvejen, 3390 Hundested

Web: https://hvideland.com/ 

Mail/kontakt: gfhvideland@gmail.com

Fællesmark bliver et bofællesskab på den naturskønne halvø, Tuse Næs, nord for Holbæk. Den seks hektar store og økologisk dyrkede mark skal omdannes til et fællesskab med fokus på natur, mangfoldighed og bæredygtighed, bl.a. hvad angår de boliger, vi hver især skal opføre. Der bliver udstykket 27 byggegrunde, og de er nu til salg.

Adresse: Fællesmark 18, 4300 Holbæk

Mail/kontakt: kontakt@faellesmark.dk

Web: www.faellesmark.dk

Beskrivelse på vej

Adresse: Odense

Mail/kontakt: info@oberion.com

Web: https://gaiaville.dk/

Visionen for initiativet Grobund er, at beboerne lever gældfrit, affaldsfrit og primært ernærer sig ved egen lokal virksomhed.
På sigt vil Grobund være et grønt og miljøvenligt center for mindre lokale virksomheder, innovation og kreativ udfoldelse, der gør Ebeltoft og omegn endnu mere attraktivt som lokalområde, og tilbyder inspiration til en fremtidsrettet og bæredygtig livsstil.

Grobund udlægges efter et helhedstænkende design, hvor der er sikret mulighed for høj grad af lokal produktion af fødevarer, energiforsyning samt kredsløb af næringsstoffer og vand, og hvor rekreative områder, naturoplevelser og biodiversitet er integrerede.

Fonden Grobund har købt den tidligere Tata Stålfabrik, og vil med tiden købe jord til bosætning tæt på fabrikken og evt. bygninger på havnen.

Adresse: Kaarsbergsvej 2, 8400 Ebeltoft

Web:  www.grobund.org

Mail/kontakt: kontakt@grobund.org eller gå til https://grobund.org/kontakt

Vi ønsker at skabe et mindre økosamfund ved landsbyen Egebjerg i Odsherred, hvor det
moderne liv forenes med bæredygtige bygge-, dyrknings- og boformer. Vugge-til-Vugge
og permakulturprincipperne er mål og form, hvorved vi vil bidrage positivt til naturen og
biodiversiteten – både til glæde for os selv, vores børn, og også dem, der kommer efter.
Økosamfundet, vi vil kalde Egeskoven, skal være et trygt sted at vokse op, og der skal
være plads til både leg, fællesskab og privatsfære.

 • 1 times kørsel fra København
 • Tæt på naturen
 • Andelsforening med egne huse
 • Gå-afstand til børnehave, skole og dagligvarebutik
 • Mangfoldighed i beboersammensætning
 • Fælleshus, -værksteder og landbrugskooperativ
 • Mulighed for selvforsyning og mindre erhverv
 • Lyst til at være med? Der er fortsat plads – vi sigter efter at blive 25 familier.

Send os en ansøgning hvor du/I skriver lidt om dig/jer og hvorfor du/I drømmer om livet
i Egeskoven
oekosamfundet.egeskoven@gmail.com
Se mere på egebjergonline.com/bosaetning og facebook: Økosamfundet Egeskoven

Adresse: Egeskoven 1, 4500 Nykøbing Sjælland

Web: www.egebjergonline.com/bosaetning / Facebook / Instagram

Mail/kontakt: oekosamfundet.egeskoven@gmail.com

SPONSORER for LØS

– GULDsponsor for Landsforeningen for Økosamfund

Raw Organics blev stiftet af Jesper Thomassen i 2017 med en vision om at kunne give frihed til det enkelte individ – en frihed til selv at kunne vælge, hvordan man helbreder sig selv. Med den vision gik Jesper i gang med at skabe og udvikle et naturprodukt, der i dag er en af de bedste cannabisolier på markedet. Det er lykkedes, fordi han med Raw Organics ikke går på kompromis. Alle produkter bliver således løbende testet af Raw Organics selv for cannabinoideindhold, kvalitet og at de er fri for pesticider, tungmetaller og andre urenheder.

Web: https://raworganics.dk/ 

Mail/kontakt: help@raworganics.dk 

Virksomhed

På Brenderup Højskole arbejder vi med det Internationale Kulturmøde, som dækker over mange ting. Vi har elever fra hele verden. Vi tager ud og rejser, både på studietur, som elever på rejselinjen og som korte kursister. Vi genopdager broerne mellem dansk og udenlandsk kunst, musik og dans.
Vi interesserer os i det store hele for kulturelle fænomener som trodser landegrænser.

Web: www.brenderuphojskole.dk

Adresse: Stationsvej 54, 5464 Brenderup

Mail/kontakt: kontor@brenderuphojskole.dk

Adresse: Fabriksområdet 56, 1440 København K

Mail/kontakt: dgh@christiania.org

Domicil udfører energimærker, energiberegninger, tæthedsprøver samt beregning af bygningers klimaaftryk – LCA beregninger.

Adresse: Domicil v. Jeppe Westrup, Grønnevej 59, 2830 Virum

Mail: jw@domicil.dk

Telefon: +45 2618 1227

Web: www.domicil.dk

Beskrivelse på vej

Adresse: Jyderupvej 18, 4560 Vig

Web: https://drh.dk/

Adresse: Haslevvej 81 B, 4100 Ringsted

Formålet med et Fabulas bofællesskab er at give dig mere tid, frihed og ro til fordybelse, i de ting du har lyst til.

Fabulas vil gentænke de traditionelle bofællesskaber og fælleshuset, så det passer til moderne og fremtidige beboeres behov i hverdagen.

Derudover vil Fabulas gerne levere et moderne, miljøvenligt og sundt hjem til dig og din familie.

Adresse: Mosevej 20B. 8240. Risskov.

Web: https://fabulas.eu/bofaellesskabet/

Mail: Info@fabulas.eu

Telefon: +45 40 63 10 63

Adresse: Stavnsholt Gydevej 52, 3460 Birkerød

Web: www.gaia.org

Adresse: Rødmosevej 133, 6052 Viuf

Web: www.roedmose.dk

Mail/kontakt: em@roedmose.dk

Adresse: Ryesgade 19, 4.sal, 2200 København N.

Web: www.housearkitekter.dk/

Mail/kontakt: soren.o@house-arki.dk

For Kilian Water betyder en bæredygtig håndtering af spildevand og regnvand at genoprette og vedligeholde det naturlige vandkredsløb. Det betyder i praksis at håndtere spildevand og regnvand lokalt i stedet for at aflede vandet via større, længere og dermed dyrere kloakrør til et centralt renseanlæg.

Adresse: Torupvej 4 Vrads, 8654 Bryrup

Web: www.kilianwater.com

Mail/kontakt: info@kilianwater.com

Levende Lokalsamfund arbejder for, at mennesker i fællesskab finder det berigende at løfte lokale drifts- og udviklingsopgaver og omstille deres lokalsamfund til bæredygtige lokalsamfund. Kerneydelsen er samskabelse, læring og fællesskabsopbygning. Fokus er på høj livskvalitet, lav miljøbelastning og lokal udvikling. Målgruppen er økosamfund, der ønsker at skabe endnu mere af disse tre kvaliteter. Og traditionelle boligområder, såsom landsbyer, almennyttige boligområder, parcelhus-, villa- og bykvarterer, der vil skabe mere bæredygtighed i deres boligområde

Udgangspunktet er de muligheder og barrierer, der er tilstede i ethvert fællesskab, lokalsamfund og virksomhed. Mulighederne åbner for samskabende forløb, der kan udfolde visioner og gøre potentialer til virkelighed. Barriererne inviterer til at arbejde med den træghed og de uoverensstemmelser, der blokerer for, at fællesskabet kan udfolde sine potentialer.
Levende Lokalsamfund har fem tilgange til arbejdet med muligheder og barrierer:

Adresse: Levende Lokalsamfund v. Ditlev Nissen, Permatopia 70, 4653 Karise

Web: www.levendelokalsamfund.dk

Kontakt: ditlev@levendelokalsamfund.dk / 3048 4921

Som kunde i Merkur Andelskasse er du med til at gøre en forskel. Størstedelen af Merkurs udlån går til områderne miljø og økologi, sociale projekter samt kultur og undervisning. Den resterende del lånes ud til vores private kunder. Jo flere penge vi har, des flere penge er der til at finansiere gode formål. På den måde er du som kunde i Merkur med til at tage et fælles ansvar.

Adresse: Aalborgvej 993, Postboks 5158, 9760 Vrå

Web: www.merkurbank.dk

Mail/kontakt: pehrson@merkurbank.dk

Adresse: Knud Den Stores Vej 47A 1. tv., 4000 Roskilde

Web: www.unl.dk

Mail/kontakt: michael@unl.dk

Adresse: Lautruphøj 1-3, 2670 Ballerup

Mail/kontakt:  ant@nordicflexhouse.dk 

Web:www.nordicflexhouse.dk

NordicFlexHouse er en selvstændig virksomhed, der arbejder i krydsfeltet mellem prefabrikerede boliger, strategiske partnerskaber, systemleverancer og eksport. Vi har kontor i Ballerup og i Shanghai. Shanghai kontoret er selvstændig WFOE virksomhed: Nordicflexhouse(Shanghai) Building Technology Co. Ltd.

Vi har særligt fokus på udvikling af energirigtige og bæredygtige systemleverancer, der kan indgå i nybyggeri og renovering på det nordiske og kinesiske marked. Vi har bl.a. udviklet en Biopod løsning til Øko landsbyer, med mulighed for fælles drivhus løsning til produktion af grøntsager til lokal samfundet.

Adresse: Kammersgårdsvej 16 Ydby, 7760 Hurup Thy

Web: www.folkecenter.dk

Mail/kontakt: info@folkecenter.dk

Adresse: Blushøj 4 Atrup, 9460 Brovst

Web: www.raaddaad.dk

Mail/kontakt: rasmus@raaddaad.dk

Danmarks økologiske højskole!

På højskolen er økologi og bæredygtighed en naturlig del af hverdagen for vores elever, kursister og de mange gæster som kommer i huset. Vi snakker ikke bare om økologi, men sætter projekter i gang til inspiration for os selv og andre.

Der er lækker økologisk mad på bordet hver dag, vores dansehus og økoshop er bygget i bæredygtige materialer og inspirerer til udvikling. Vindmøllen suger energi ud af luften og leverer mere strøm, end vi bruger. Anne-Sofie – vores vindmølle – jordvarme og solfangeranlæg – sørger for varmt badevand og lunt i alle kroge, så alle kan læse bøger og tage bad efter dansetimen med god CO2-neutral samvittighed.  Alle vores rengøringsmidler er svanemærkede, så renlighed og hensyn til miljøet går hånd i hånd. I Forundringens Have er det dejligt at gå på opdagelse, og der er ny inspiration til økologiske dyrkningsmetoder.  Eleverne på Økologisk Iværksætter linjen hjælper i haven, bygger nyt og henter nye indtryk udefra. De suger til sig fra andre økosamfund, tester og udvikler. Vi deltager i flere internationale projekter og nordiske projekter netop for at sprede vores vision og blive endnu bedre.

I 2009 har vi som den første højskole i Danmark fået Det grønne flag for vores indsats og i 2008 fik vi Thise Mejeris miljøpris “Rav-Aage prisen” for vores bæredygtige bevidsthed.

Adresse: Skraldhedevej 8, Velling, 6950 Ringkøbing

Web: www.vestjyllandshojskole.dk

Mail/kontakt: kontor@vestjyllandshojskole.dk