Vores medlemmer i LØS:

Økosamfund findes i mange forskellige udgaver og LØS har lige så man forskellige slags medlemmer: Her er Bofællesskaber, kollektiver, andelsbyer, virksomheder der har med økosamfund at gøre og privatpersoner der har interesse for Økosamfunds-ideen: Her kan du se dem alle.

Husk at du også kan være medlem, selv om du ikke er i et økosamfund. Individuelle medlemmer nævnes ikke med navn.

Her kan du tilmelde et nyt økosamfund på vej – udfyld skemaet efter du har tilmeldt dig foreningen.

Økosamfund

Adresse: Holbækvej 56, 4560 Vig

Telefon: 4731 4731
Mail/kontakt: info@anandagaorii.dk

Web: www.anandagaorii.dk

Overdrevet er et økologisk bofællesskab i Hinnerup i Østjylland.

Bofællesskabet blev grundlagt i 1980 som Danmarks første lavenergi-bofællesskab. Det omfatter 2,5 hektar med 25 boliger, som huser ca. 70 personer. De 25 private boliger er fordelt på to gårde og en gade med et fælleshus i midten.

Til bofællesskabet hører desuden en nedlagt landbrugsejendom. En del af arealet bruges til økologisk køkkenhave, der gør bofællesskabet delvist selvforsynende.

Navnet Overdrevet var dobbelttydigt, idet det både spillede på, at projektet var “overdrevet” i forhold til, hvad initiativtagerne kunne magte, og på beliggenheden ude på overdrevet, som dengang var et par hundrede meter fra øvrig bebyggelse i Hinnerup.

Adresse:Overdrevet 1,8382 Hinnerup

Web: http://overdrev.dk/om.html

Mail/kontakt:overdrevetaz@gmail.com

Byggeri i Christiania opføres efter bæredygtige principper. I ”Den grønne Hal”, som er en af Christianias virksomheder, er det muligt at købe brugte byggematerialer fra nedrivninger rundt omkring i byen. Byggeri opføres oftest som ”selvbyg” eller ”medbyg” for at reducere omkostninger. Christianias byggekontor, som oprindeligt har udviklet dette koncept, bistår med vejledning. Genbrugsstationen er naturligvis også opført af genbrugsmaterialer.

Adresse: Bådsmandsstræde 43, 1407 København K, Christiania

Web: www.christiania.org

Mail/kontakt: britta@brittalil.dk

Den Selvforsynende Landsby er en permakulturel landsby i Hundstrup, på Sydfyn. Et pionerprojekt der giver et radikalt bud på fremtidens bæredygtige liv på landet. Vi arbejder med konkrete løsninger på de globale klima- og miljøproblemer.

Vi bygger vores egne huse af natur- og genbrugsmaterialer,og dyrker jorden i fællesskab. Vi er nu 30 voksne og 40 børn – men her er stadig ledige grunde klar til nye beboere.

Adresse: Højgårdsvej 27, 5762 Vester Skerninge

Web: www.selvforsyning.dk

Mail/kontakt: kontakt@selvforsyning.dk

Adresse: Gl Ålborgvej 16, 7741 Frøstrup

Mail/kontakt: julieschantz@hotmail.com

Økosamfundet Dyssekilde. I Nordsjælland, mellem Frederiksværk og Hundested, finder du en af Danmarks ældste økologiske landsbyer, Dyssekilde.

I 1990 var her blot en kartoffelmark. I dag er vi et sprudlende samfund med 120 voksne og 60 børn i alderen 0-92 år.

I daglig tale hedder vi ØD, og vi prøver at leve et liv med fællesskab, tolerance og respekt, og med fokus på bæredygtighed og økologi. Det er gældende for de løsninger vi har anvendt på blandt andet vores fælleshus, spildevandsrensning, affaldssortering og grønsagsdyrkning.

Landsbyen er inddelt i 6 boliggrupper, som har organiseret sig hver især med praktiske gøremål og sociale aktiviteter. Her vil du også kunne opleve mange spændende løsninger på boliger, energi, økologi, arkitektur, bæredygtighed og meget mere.

Se artikel om Dyssekilde her.

Adresse: Solen 15, 3390 Hundested

Web: www.dyssekilde.dk

Mail/kontakt: matawan@gmail.com

Fri og Fro er en byggeforening, hvor vi stræber efter at bygge og leve billigt og bæredygtigt i en social sammenhæng. Foreningens medlemmer er selv entreprenører på egne huse og stræber derved efter at skabe en bæredygtig drømmebolig, der er til at betale.

Mange har valgt at lave huse med specielle former. Det giver et mangfoldigt og sammensat udtryk.

Adresse: Under Himlen 15, Egebjerg, 4500 Nykøbing Sjælland

Mail/kontakt: hellespunken@gmail.com

Friland er en økolandsby, hvor mennesker eksperimenterer med at indrette hverdagen anderledes med vægt på bæredygtig livsstil, gældfrihed og selvstændigt erhverv.
Andelsforeningen Friland blev stiftet i 2002. Siden er Friland udvidet to gange. I 2014 rummer Friland 40 husstande med ca. 75 voksne og 30 børn.

Adresse: Friland 6, 8410 Rønde

Web: www.friland.org

Mail/kontakt: bestyrelsen@friland.org

Friskoven er en nyligt opstartet økolandsby i Almindingen på Bornholm, bygget over en gammel arbejdslejr fra 1939 midt i skoven. En lille gruppe folk overtog stedet i december 2018 og Andelsboligforening Friskoven blev stiftet i foråret 2021.

Friskoven er vokset ud af en længsel efter at leve et hverdagsliv med et omsorgsfuldt og levende fællesskab lige uden for døren, omringet af skovens vilde natur.

Friskovens visioner hviler på de tre grundpiller ‘Radikal Bæredygtighed’, ‘Fri- og Selvdirigeret Læring’ og ‘Økonomisk Frihed’. Kort sagt ønsker vi et fællesskab med lave omkostninger, så vi kan bryde ud af hamsterhjulet, have mere nærvær med fælleskabet og familien i et læringsrigt og eksperimenterende miljø både for børn og voksne og i et miljø, hvor vi ikke belaster vores klode, men tilmed gør vores bedste for, i alle vores handlinger, at efterlade et positivt fodaftryk til vores efterkommere.

Adresse: Bygaden 25, 3720 Åkirkeby

Web: www.friskoven.dk 

Mail/kontakt: frejafriborg@hotmail.com

Visionen for initiativet Grobund er, at beboerne lever gældfrit, affaldsfrit og primært ernærer sig ved egen lokal virksomhed.
På sigt vil Grobund være et grønt og miljøvenligt center for mindre lokale virksomheder, innovation og kreativ udfoldelse, der gør Ebeltoft og omegn endnu mere attraktivt som lokalområde, og tilbyder inspiration til en fremtidsrettet og bæredygtig livsstil.

Grobund udlægges efter et helhedstænkende design, hvor der er sikret mulighed for høj grad af lokal produktion af fødevarer, energiforsyning samt kredsløb af næringsstoffer og vand, og hvor rekreative områder, naturoplevelser og biodiversitet er integrerede.

Fonden Grobund har købt den tidligere Tata Stålfabrik, og vil med tiden købe jord til bosætning tæt på fabrikken og evt. bygninger på havnen.

Adresse: Kaarsbergsvej 2, 8400 Ebeltoft

Web:  www.grobund.org

Mail/kontakt: kontakt@grobund.org eller gå til https://grobund.org/kontakt

Økosamfundet Hallingelille er en økologisk landsby bestående af 20 almindelige parceller, et olle kolle og to kollektiver. Derudover har vi et fælleshus, en fredsskov, en sø, dyrefolde, pilerensanlæg samt staldbygninger – og er i gang med at etablere en boldbane og en naturlegeplads.

Hallingelille består af mennesker, der samles om at ville bo og leve økologisk.  Vi har mange forskellige udgangspunkter og trives i et fællesskab, hvor vi er åbne og accepterer hinandens måder at tænke og handle på – deriblandt en rummelig tilgang til spiritualitet, uden at samles om en særlig spirituel retning.

Adresse: Hallingebjergvej 1, Valsømagle, 4100 Ringsted

Web: www.hallingelille.dk

Mail/kontakt: formand@hallingelille.dk

Levefællesskabet er baseret på, at almindelige mennesker vælger at bo i et tæt og givende naboskab med voksne udviklingshæmmede mennesker. Vi kalder det omvendt integration. Levefællesskabet er inspireret af Rudolf Steiners pædagogiske og sociale impulser, og vi vægter social parathed, bæredygtighed og det enkelte menneskes frihed højt.

Vi bor i 2012 ca. 130 mennesker i Levefællesskabet, og mange kommer dagligt til for at arbejde, besøge stedet eller deltage i arrangementer. Levefællesskabet har eksisteret siden 1996 og har gennem alle årene dannet rammen om det pædagogiske arbejde i Hertha.

Adresse: Landsbyvænget 14 A Herskind, 8464 Galten

Web: www.hertha.dk

Mail/kontakt: allanelm@gmail.com

Andelsforeningen Himmerlandsbyen

Adresse: Himmerlandsbyen 15, Aaarestrup, 9520 Skørping

Web: www.himmerlandsbyen.dk

Mail/kontakt: finn@himmerlandsbyen.dk

Økosamfund

Hesbjerg er et bofællesskab 13 kilometer vest for Odense lige op ad Hesbjerg skov. Stedet rummer et socialt fællesskab, smuk og gammel natur, musikere, kunstnere og kreative mennesker. Vi bor cirka 40 mennesker inklusiv børn.

Hesbjerg er en selvbyggerlandsby af mindre huse, hvor de fleste er startet som skurvogne og senere bygget ud. Rødderne går tilbage til 1970’erne, hvor daværende ejer af Hesbjerg Slot, Jørgen Laursen Vig, tillod en alternativ landsby at opstå. I løbet af Vigs tid har der været højskole, freds- og konfliktforskningscenter samt nonnekloster.

Fonden, der i dag ejer Hesbjerg, hvor beboerforeningen lejer en stor del af jorden, arbejder stadigvæk med facilitering og formidling af freds- og konfliktforskningen.

Adresse: Hesbjergvej 50, Hesbjerg, 5491 Blommenslyst

Mail/kontakt: hesbjergpost@gmail.com

Andelssamfundet i Hjortshøj ligger ca. 15 km. nordøst for Århus i udkanten af Hjortshøj – med parcelhuse og boligkvarterer på den ene side og udsigt over Århusbugten og landbruget til den anden side. Andelssamfundet er et lille lokalsamfund, som: bygger på et socialt og bæredygtigt grundlag -huser ca 200 voksne og børn fordelt på fem bogrupper -har eget økologisk landbrug med ca. 100 høns, 10 geder, 15 køer, kornmarker og grøntsagsmark”

Adresse: Gl Kirkevej 128, 8530 Hjortshøj

Web: www.andelssamfundet.dk

Mail/kontakt: naa_13@hotmail.com

Visionært økosamfund nær København.
Moderne, bæredygtigt, selvforsynende og børnevenligt bolig- og landbrugsfællesskab under etablering i naturskønne omgivelser i gåafstand fra Karise st. – fra 2018 kun 51 minutters togtur fra København H.
Bæredygtigt bolig- og landbrugs­fællesskab
90 rækkehuse, fællesgård, landbrug og forsyningsanlæg – designet efter permakultur-principperne og vugge-til-vugge, med vedvarende energi og fuldstændigt resursekredsløb.
Moderne øko-boliger til leje, som andel og ejer
Billige, moderne, åndbare og økologiske lavenergi-rækkehuse – 44 almene lejeboliger, 23 andelsboliger og 23 ejerboliger – klar til indflytning hen over 1. kvartal 2017.
Selvforsynende med økologisk mad og fossilfri forsyning
Beboerinvolverende selvforsyning af økologiske fødevarer og bæredygtig el, varme og spildevandshåndtering giver store besparelser og skaber et meningsfuldt og berigende fællesskab.

Adresse: C/o Knud Erik Henriksen, Alfehøjen 20, 4700 Næstved.

Web: www.permatopia.dk

Mail/kontakt: info@permatopia.dk

Kollektiverne på Askedalsvej – land.skab & ro.laden

På Askedalsvej ved Rostved på Djursland ligger der to gårde på hver sin side af vejen i det samme sving. På de to gårde bor der tilsammen 13 voksne og 3 børn. Gårdene danner rammer for to kollektiver, der er kommet til inden for de sidste 3 år – et af gangen. Det startede på den mindste gård, hvor tre unge piger ville forsøge at bygge bro mellem land og by og afmystificere livet på landet. Hurtigt blev der sat skub i en masse projekter, og der blev udfoldet og skabt nogle værdier, som blev grundlæggende for starten på et kollektiv og for det mere bæredygtige og gode liv. I dag er disse værdier stadigvæk en essentiel del af dna’et i kollektivet, og de har inspireret og motiveret endnu et kollektiv til at etablere sig på samme vej.

Kollektiverne indeholder vidt forskellige mennesker, men mennesker med mange af de samme værdier og drømme omkring fællesskab, økologisk selvforsyning, holistisk bæredygtig livsførelse og inkluderende formidling.

Sammen er vi overbeviste om, at vi kan få ting til at gro i lokalsamfundet.

Til hverdag bruger vi hinanden både til praktiske og sociale formål. Vores mange aktiviteter drives fremad af et kollektivt gå-på-mod, og det er en kæmpe værdi, at vi er en større gruppe af unge mennesker. Vi kan fastholde hinanden i fællesskabet og dermed i den mere bæredygtige livsførelse, som på mange måder udspringer naturligt heraf.

Vi spiser sammen, arbejder sammen, fester og fejrer sammen, planlægger sammen, køber ind sammen, passer børn sammen og alt andet tænkeligt! Vi bruger hinanden på alle mulige måder og deler viden og erfaringer, som gør, at vi bliver ved med at vokse som enhed – med både individuelle og kollektive kompetencer.

land.skab etablerede sig i sommeren 2013 og er fornylig (i marts 2016) blevet beriget med endnu et kollektiv, ro.laden. Således er to gamle gårde, nr. 3 og nr. 4 på Askedalsvej, blevet starten på et nyt kollektivt eventyr i Syddjurs Kommune. Og vi håber, at dette kun er begyndelsen.

Projektet land.skab

Formålet er at interagere med omgivelserne og menneskene omkring os, og at involvere så mange som muligt i land.skabs fremtid. Både lokale og fjerne kræfter skal udvikle land.skab som projekt og platform.

Vi har gennem de sidste to år eksperimenteret med at afholde forskellige arbejdsweekender, arbejdsdage og en samskabelses-festival, hvor vi inviterer folk til at komme og være med til at bygge, slagte, lave have, dyrke yoga, holde fest eller noget helt andet.

Ens for alle disse arrangementer er, at man som gæst får sig en god oplevelse i det landlige, udfolder sig fysisk med et stykke praktisk arbejde, lærer noget nyt og er sammen med en masse dejlige mennesker.

Kollektivet land.skab: Askedalsvej nr. 3

land.skab er et hjem og sideløbende et projekt, der ønsker at udfordre og afmystificere livet på landet. Vores mission er at bygge bro mellem bylivet, de alternative boformer og mange udfoldelsesmuligheder, som landlivet tilbyder. Med fokus på større frihed og en øget bevidsthed omkring bæredygtighed og forbrug, har vi skabt en platform for en anderledes livsførelse med luft under vingerne. Ud over en tro på, at fællesskabet står stærkere end selvet, og at overskud avler overskud, ønsker vi at drive et arbejdsomt landsted, som indbyder til kreativ tænkning, iværksætteri og grønne fingre, samt fysisk og mental plads.

Gården på Askedalsvej 3 er et nedlagt landbrug fra starten af 1900-tallet. Gennem de sidste 15 år er gården dog blevet gennemgribende renoveret og moderniseret. En af de gamle staldbygninger er blevet revet ned, og der blevet opført en moderne tilbygning med bl.a. stort køkkenalrum. Det gamle stuehus står stadigvæk, det er hyggeligt og beboeligt, men trænger til en kærlig hånd. I huset er der to store værelser og fire mindre værelser. Der er to køkkener (et nyt og et gammelt), to badeværelser og en stue med pejs. Til gården hører der to tønder land.

Gården som det hele startede på, danner de fysiske rammer omkring kollektivet land.skab, og har siden kollektivets begyndelse fungeret som lejemål. Vi er syv beboere, og vi har nu besluttet at overtage stedet, når lejeperioden ophører først på foråret. Det er blandt andet det, der har igangsat et større netværksprojekt støttet af Gentænk Landsbyen, Aarhus Kulturhovedstad 2017 og LAG.

Kollektivet ro.laden: Askedalsvej nr. 4

I marts måned voksede projekt-land.skab til dobbelt størrelse, da vi, tre par og vores tre små børn, overtog nabogården. En fin lille gård med tre længer, fem tønder land og et hovedhus på 170 m2.

Pladsen er trang, og det hænder, at vi møder folk, som synes, vi er sindssyge. Men for os var der intet valg. Det var ikke et alternativ at købe en lejlighed inde i byen eller at flytte i hus med os selv. Vi ønskede at bo på landet og at leve i et fællesskab. Sådan et, som gør opgaverne på en bondegård overskuelige. Et arbejdsfællesskab.

Et sted, hvor Elo kan lære Agnes, at spise larver, mens Viktor, Thomas og Jakob bygger hønsehus, Anne bager flødekager, Stine drejer en skål i keramik og jeg… ordner noget helt sjette.

Vi drømmer om at finde ind til noget simpelt. Edderkoppen i græsset bliver spist af en høne. Hønen spiser vi. Det skal børnene se. De skal se, at den ene kartoffel, vi putter i jorden, bliver til 10. Den luft, de trækker ned i deres fine, lyserøde og nuttede lunger, er ren.

Når vi valgte at købe netop denne gård, hang det i stor grad sammen med, at land.skab ligger 200 meter herfra. Ligesom land.skab ønsker vi på ingen måde isolation ved at flytte på landet. Tværtimod. Vi drømmer om at skabe et stort netværk af kollektiver, måske ligefrem en bæredygtig landsby på sigt.

Lige nu lever vi i byggerod. Lægger gulv, river vægge ned, bygger nye op, mens vi fylder vores børn med morgengrød og kærlighed. Spændende, kaotisk, lykkeligt, faretruende, angstprovokerende og fantastisk.

De to familier har overtaget hovedhuset, mens parret uden børn bor i en beboelsesvogn. Inden for et par år skal vi finde ud af, hvordan vi kan få lov at udvide, så kollektivet bliver langtidsholdbart. Sammen med nr. 3 vil vi undersøge, hvad der findes af muligheder og smuthuller i lovgivningen, massere kommunen og tænke kreativt, så land.skab kan vokse sig stort.

Adresse: Askedalsvej 3 +4, 8410 Rønde

Telefon: 60243187

Mail/kontakt: land.skab.beboere@gmail.com

Web: www.land-skab.dk

Adresse: Munksøgård 1-100, 4000 Roskilde

Web: www.munksoegaard.dk

Mail/kontakt: susanne.kock.andersen@munksoegaard.dk

Adresse: Resendalvej 16, 8600 Silkeborg

Mail/kontakt: Katrine Engel Hansen – engelkatrine@gmail.comAdresse: Fårevejle

Telefon: 51 82 54 55 eller 61 73 49 40

Mail/kontakt: lis@vestnet.dk

Storkollektivet Svanholm er et velfungerende fællesskab, der har eksisteret i over 30 år. Det er også et forpligtende fællesskab, hvor ingen er overflødige – Allé giver et nap med i bestræbelserne for til stadighed at gøre Svanholm til noget særligt.

Men at flytte på Svanholm er ikke kun at flytte til en ny bolig. Det er også at indgå i et menneskeligt og økonomisk fællesskab med de glæder det har og de krav det stiller.

Adresse: Svanholm Alle 2, 4050 Skibby

Web: www.svanholm.dk

Mail/kontakt: frejanr@svanholm.dk

Tornsbjerggård er et levende og dynamisk  bo- og arbejdsfællesskab for voksne udviklingshæmmede. Her er glæde og trivsel i højsædet.
Vores værksteder giver mulighed for mange forskellige arbejdsprocesser.
Behovet for meningsfulde og gennemskuelige arbejdsopgaver samt det at være del af et fællesskab bliver her en naturlig livsbekræftende proces. Produkterne på denne side er frugten af denne proces.

Adresse: Tornsbjergvej 98 Hadrup, 8350 Hundslund

Web: www.tornsbjerggaard.dk

Mail/kontakt: mail@tornsbjerggaard.dk

A70 Toustrup Mark, er et bofællesskab ca. 30 km vest for Århus, med 25 lejligheder med bad og køkken. Et bofællesskab med en masse fællesområder, som vi blandt andet bruger til billard rum, bilværksted, dagleje, spisestue, køkken, musikrum, vaskehus og meget andet. Bofællesskabet Toustrup Mark er spredt ud over ca. 50.000 m2 land, hvor vi holder geder, grise, heste og høns, har anlagt en fodboldbane, en volleyballbane, en lille sø med egen strand, en skov og selvfølgelig har vi plantet en masse frugttræer og bærbuske ud over hele området. Kort sagt er Toustrup Mark et bofællesskab, der er et slaraffenland for både børn og voksne.

Web: www.toustrupmark.dk

Mail/kontakt: hej@toustrupmark.dk

Tranehøj er et kollektiv for folk som:

 • Har lyst til et dagligt fællesskab i landlige omgivelser
 • Tænker i bæredygtighed, fairtrade og økologi
 • Kan lide at producere sine egne råvarer
 • Har praktisk sans og erfaring – og kan give den skalle, når der brug for det
 • Har lyst til at bruge kræfter på at omsætte ideer til praksis
 • Er engagerede i verden uden for hjemmets fire vægge

På Tranehøj får du/I:

 • En ressourcebevidst hverdag uden fanatisme
 • Dyr, køkkenhave og æbleplantage – det hele økologisk
 • Godt med praktisk arbejde
 • Del i 30 års erfaringer med at udvikle et fællesskab
 • Besøg af børnekulturgrupper fra Latinamerika, Afrika og Asien
 • Del i det lokale verdensmusikliv

Læs mere om Tranehøj i artiklen: Drømme og visioner får næring i fællesskabet

Adresse: Skippingevej 25, 4460 Snertinge

Web: www.tranehoej.dk

Mail/kontakt: beboer@tranehoej.dk

Adresse: Udgården 24 Lading, 8471 Sabro

Mail/kontakt: thune@fossgreen.dk

Økosamfundet Soleng er et økosamfund under op- og udbygning i Sønderjylland. Rammen er en smuk arkitekttegnet gård, hvorfra der kan udstykkes op til 23 boliger. Det er et Økosamfund med fokus på fællesskab, sjæl og ånd, permakultur og selvforsyning.

Vi ønsker at bygge så bæredygtigt som muligt, og skabe en samfundsmodel, som giver mere tid til familien og de vigtige ting i livet. Økosamfundet Soleng bruger Sociokrati til kommunikation og styreform.

Adresse: Skeldevej 23-25, 6310 Broager

Mail/kontakt: hej@okosamfundet-soleng.dk

Web: www.okosamfundet-soleng.dk

Åbakkehuse har i årene 2006-2010 opkøbt 51.244 m2 byzone-jord af Vordingborg kommune.

Der er pt. ni husstande; 16 voksne og ni børn i Åbakkehuse

Der er yderligere syv familier, som arbejder på at flytte til Åbakkehuse

Åbakkehuse ser sig selv som et internationalt landsbyprojekt med beboere fra Holland, England, Norge, Danmark og Grønland

Åbakkehuse er blevet kaldt ”den kreative landsby”, fordi mange af beboerne har et kreativt virke inden for musik, billedkunst, forfattervirksomhed og design

Adresse: Under Egen 3, 4735 Mern

Web: www.aabakkehuse.dk/

Mail/kontakt: landsbykontor@aabakkehuse.dk

Økosamfund på vej

Adresse: Flyvervej 10, 4750 Lundby. 

Mail/kontakt: 
oasis.ecovillage.dk@gmail.com

Web: www.oasis-ecovillage.dk

Ringkøbing/Skjern kommune

Mail/kontakt: Kirsten Bjerge, kirsten@bjerge.com

Tæt på skov og strand lidt udenfor Faaborg er vi ved at etablere et levefællesskab med fokus på bæredygtighed og biodynamisk landbrug. Vi har 7,7 hektar jord, hvor 12 familier kan bygge deres eget hus. Lige nu er der 8 familier tilknyttet, og vi vil gerne have flere familier med.
Vi kan tilbyde:
 • Et stærkt nabofællesskab, hvor vi vil hinanden, men bor i egne huse
 • Gode udfoldelsesmuligheder og trygge rammer
 • Egne biodynamiske grøntsager, bær, frugter og dyrehold
 • Naturskønne omgivelser
 • Fælleshus, som danner rammen om masser af hyggeligt samvær og mulighed for overnattende gæster

Hvis det lyder som noget for dig, så kom og vær med – der er stadig ledige grunde.

Adresse: Grostedet 10, Diernæs, 5600 Faaborg

Web: www.torpegaard.nu
Mail/kontakt: mail@torpegaard.nu

Bærebo vil skabe en ‘by på landet’ gennem en sammenslutning af mindre fællesskaber, NABOLAG (hver på mellem 18-40 husstande).
Der vil være et fælleshus i hvert nabolag og en række fælles faciliteter for hele Bærebo.

Bærebo baserer sig på de to sammenhængende værdier FRIHED og FÆLLESSKAB. Det giver frihed at have fællesskab – plads at boltre sig på og at vælge fællesskaber efter lyst, behov og interesse. Fællesskabet skabes i denne frihed og er i Bærebo ikke en pligt, men båret af den styrke, et fællesskab tilbyder. At mennesker tiltrækkes af at skabe og være sammen. Derfor er Bærebo både frihed og fællesskab.

Bærebo trækker på gode erfaringer fra økosamfundsbevægelsen og bofællesskaber, der kombineret med en professionel designtilgang gør det at bo i bæredygtige fællesskaber tilgængeligt og attraktivt for flere segmenter af befolkningen. Det er visionen og deri består projektet.

Web: https://www.baerebo.org/

Mail/kontakt: camilla@baerebo.dk eller mp@baerebo.dk

CirkelBo er et økosamfund på vej i Vinge ved Frederikssund. CirkelBo bygger på fokus på hjertet, energi og værdier som ro, klarhed, livsglæde, kreativitet og samhørlighed. Vi vægter højt forpligtende fællesskab i form af aktivt anvendelse af teknikker og praksiser der promoverer og vedligeholder vores fælles værdier.

Adresse: Pt. interimt i Bagsværd

Mail/kontakt: info@cirkelbo-vinge.dk

FRYD er en spirende økolandsby i det vilde Sydfynske landskab. FRYD er et fællesskab, der vil give rum til at leve i balance med planeten, kroppen og hinanden.

Facebook: https://www.facebook.com/FRYDecovillage

Instagram: fryd.ecovillage

Mail: info@fryd.nu

Tlf: 60661280

Vi er en gruppe nordjyder, der igennem de seneste år målrettet har arbejdet med at definere grundlæggende værdiområder for et nyt bo- og levefællesskab.

WWW: https://levefaellesskab.dk/wp/hvem-er-vi/

Mail: saabming@gmail.com

Vi har fundet den perfekte grund i udkanten af Arden, lige ved siden af Rold Skov, med 5 min. cykelafstand til stationen i Arden.
Har du lyst til at leve i et fællesskab baseret på permakulturprincipperne?
Hvor vi 
·         modvirker klimaforandringer og binder CO2 i jorden
·         dyrker meget af vores mad selv,
·         bygger små bæredygtige huse til os selv
·         og er fælles om mange ting, som skovlandbrug, skovhaver, drivhuse, smådyrshold, vaskemaskiner, gæsteværelser, kontorer, el-biler 

·         og hvor vi har lyst til at lave mad og spise sammen i vores fælleshus?


Læs mere på vores hjemmeside levefaellesskab.dk eller følg os på Facebook.
 
Telefon: 29 61 68 96
Skelbæklund bofællesskab er en enkel vej til en forholdsvis billig bolig i et fællesskab, som beboerne selv skal præge indholdet af. Den etableres som en del af en udstykning, der i forvejen er designet af House Arkitekter ud fra en vision om en sammenhængende arkitektur i samklang med naturen.

Boligerne i bofællesskabet kan opføres i et eller to planer i klyngebyggeri, som udarbejdes individuelt i samarbejde med House Arkitekter, der har meget stor erfaring med udvikling af bæredygtige boliger i fællesskaber.

Der er afsat et areal i udstykningen til ca. 30 til 40 boliger i 4 bogrupper som er indlagt i lokalplanen over Skelbæklund. Hertil kommer et fælleshus med forskellige faciliteter efter aftale.

Omkring hele klyngen tænkes etableret beplantning med frugttræer nødde- og bærbuske til fælles udnyttelse, og hver bolig kan få et areal udlagt som køkkenhave.

Adresse: Skelbæklund, Malerivej 4, 4293 Dianalund

Facebook: www.facebook.com/boinaturen

Mail/kontakt: groenomsorg@gmail.com

Sorø Økosamfund er en fremtidsvision, der deles af en gruppe mennesker, der ønsker bo-fællesskab med en bæredygtig hverdag.

Vi arbejder for at finde en mulighed for at udvikle en bynær ejendom med boliger og fællesfaciliteter til 20 eller flere familier.

Ejendommen skal være i forbindelse med naturen, og der skal være plads til både dyrkning af jord og mindre dyrehold. Samtidig skal det være tæt på skole, offentlig transport, fritidstilbud og børnepasning.

Vi lægger vægt på, at der er plads og rum for alle generationer og også gerne både leje- og ejerboliger. Der arbejdes på at etablere et samarbejde med f.eks. en boligforening.

Vi vil et fællesskab, hvor der både er plads til individuelle og det fælles. Det fælles kan varetages med deleøkonomi, hvor der skabes rum for faciliteter som fælleshus med mulighed for fællesspisning, vaskeri, delebilordning, selvforsyningshaver, etc.

Og det individuelle ved mulighed for mindre erhverv, plads til interesser og boliger, der kan indrettes med plads til privatliv inde og ude. Endvidere fællesfaciliteter der kan rumme interesser, der deles af borgere i fælleskabet, men ikke nødvendigvis alle. Det kan være boldbaner, legeplads, dyrefold, etc.

Der skal være en gennemgående æstetik i byggeriet, og der lægges vægt på bæredygtige løsninger, hvor økologi er tænkt ind i byggeriet. Der tænkes i bæredygtig, lokal energiforsyning, vandrensning og affaldshåndtering.

Der lægges vægt på, at boligerne og byggeriet bliver økonomisk, og som udgangspunkt opført i entreprise, så der skabes plads til at fællesskab, de grønne områder og kulturliv kan blomstre fra begyndelsen. Er der plads nok, kan det give mening, at integrere en udstykning for selvbyggere.

Adresse: Topshøjvænge 1, Lynge, 4180 Sorø

Facebook: www.facebook.com/groups/726415237503348

Mail/kontakt: gitteliland@gmail.com (tlf. 41404140) eller wamslerj@gmail.com (tlf. 61785082)

Vi ønsker at skabe et mindre økosamfund ved landsbyen Egebjerg i Odsherred, hvor det
moderne liv forenes med bæredygtige bygge-, dyrknings- og boformer. Vugge-til-Vugge
og permakulturprincipperne er mål og form, hvorved vi vil bidrage positivt til naturen og
biodiversiteten – både til glæde for os selv, vores børn, og også dem, der kommer efter.
Økosamfundet, vi vil kalde Egeskoven, skal være et trygt sted at vokse op, og der skal
være plads til både leg, fællesskab og privatsfære.

 • 1 times kørsel fra København
 • Tæt på naturen
 • Andelsforening med egne huse
 • Gå-afstand til børnehave, skole og dagligvarebutik
 • Mangfoldighed i beboersammensætning
 • Fælleshus, -værksteder og landbrugskooperativ
 • Mulighed for selvforsyning og mindre erhverv

Lyst til at være med? Der er fortsat plads – vi sigter efter at blive 25 familier.
Send os en ansøgning hvor du/I skriver lidt om dig/jer og hvorfor du/I drømmer om livet
i Egeskoven
oekosamfundet.egeskoven@gmail.com
Se mere på egebjergonline.com/bosaetning og facebook: Økosamfundet Egeskoven

Adresse: Egebjerg, 4500 Nykøbing Sjælland

Web: www.egebjergonline.com/bosaetning / Facebook / Instagram

Mail/kontakt: oekosamfundet.egeskoven@gmail.com

Virksomhed

På Brenderup Højskole arbejder vi med det Internationale Kulturmøde, som dækker over mange ting. Vi har elever fra hele verden. Vi tager ud og rejser, både på studietur, som elever på rejselinjen og som korte kursister. Vi genopdager broerne mellem dansk og udenlandsk kunst, musik og dans.
Vi interesserer os i det store hele for kulturelle fænomener som trodser landegrænser.

Web: www.brenderuphojskole.dk

Adresse: Stationsvej 54, 5464 Brenderup

Mail/kontakt: kontor@brenderuphojskole.dk

Adresse: Bjedstrupvej 31 A, 8660 Skanderborg

Mail/kontakt: troelsdh@gmail.com

Adresse: Fabriksområdet 56, 1440 København K

Mail/kontakt: dgh@christiania.org

Domicil udfører energimærker, energiberegninger og tæthedsprøver.

Adresse: Domicil v. Jeppe Westrup, Grønnevej 59, 2830 Virum

Mail: jw@domicil.dk

Telefon: +45 2618 1227

Web: www.domicil.dk

Adresse: Haslevvej 81 B, 4100 Ringsted

Web: www.egenvinding.dk

Mail/kontakt: lkj@egenvinding.dk

Formålet med et Fabulas bofællesskab er at give dig mere tid, frihed og ro til fordybelse, i de ting du har lyst til.

Fabulas vil gentænke de traditionelle bofællesskaber og fælleshuset, så det passer til moderne og fremtidige beboeres behov i hverdagen.

Derudover vil Fabulas gerne levere et moderne, miljøvenligt og sundt hjem til dig og din familie.

Adresse: Mosevej 20B. 8240. Risskov.

Web: https://fabulas.eu/bofaellesskabet/

Mail: Info@fabulas.eu

Telefon: +45 40 63 10 63

Adresse: Stavnsholt Gydevej 52, 3460 Birkerød

Web: www.gaia.org

Adresse: Rødmosevej 133, 6052 Viuf

Web: www.roedmose.dk

Mail/kontakt: em@roedmose.dk

Carsten Ørting Andersen

Adresse: Fægangen 16 2tv. 4180 Sorø

Web: www.carstenoerting.dk

Mail: carsten@groenomsorg.dk

Telefon: +45 5290 0584

Adresse: Ryesgade 19, 4.sal, 2200 København N.

Web: www.housearkitekter.dk/

Mail/kontakt: soren.o@house-arki.dk

Adresse: Skovridervej 1, Kalø, 8410 Rønde

Web: www.kalo.dk

Mail/kontakt: kq@kalo.dk

For Kilian Water betyder en bæredygtig håndtering af spildevand og regnvand at genoprette og vedligeholde det naturlige vandkredsløb. Det betyder i praksis at håndtere spildevand og regnvand lokalt i stedet for at aflede vandet via større, længere og dermed dyrere kloakrør til et centralt renseanlæg.

Adresse: Torupvej 4 Vrads, 8654 Bryrup

Web: www.kilianwater.com

Mail/kontakt: info@kilianwater.com

Levende Lokalsamfund arbejder for, at mennesker i fællesskab finder det berigende at løfte lokale drifts- og udviklingsopgaver og omstille deres lokalsamfund til bæredygtige lokalsamfund. Kerneydelsen er samskabelse, læring og fællesskabsopbygning. Fokus er på høj livskvalitet, lav miljøbelastning og lokal udvikling. Målgruppen er økosamfund, der ønsker at skabe endnu mere af disse tre kvaliteter. Og traditionelle boligområder, såsom landsbyer, almennyttige boligområder, parcelhus-, villa- og bykvarterer, der vil skabe mere bæredygtighed i deres boligområde

Udgangspunktet er de muligheder og barrierer, der er tilstede i ethvert fællesskab, lokalsamfund og virksomhed. Mulighederne åbner for samskabende forløb, der kan udfolde visioner og gøre potentialer til virkelighed. Barriererne inviterer til at arbejde med den træghed og de uoverensstemmelser, der blokerer for, at fællesskabet kan udfolde sine potentialer.
Levende Lokalsamfund har fem tilgange til arbejdet med muligheder og barrierer:

Adresse: Levende Lokalsamfund v. Ditlev Nissen, Permatopia 70, 4653 Karise

Web: www.levendelokalsamfund.dk

Kontakt: ditlev@levendelokalsamfund.dk / 3048 4921

Som kunde i Merkur Andelskasse er du med til at gøre en forskel. Størstedelen af Merkurs udlån går til områderne miljø og økologi, sociale projekter samt kultur og undervisning. Den resterende del lånes ud til vores private kunder. Jo flere penge vi har, des flere penge er der til at finansiere gode formål. På den måde er du som kunde i Merkur med til at tage et fælles ansvar.

Adresse: Aalborgvej 993, Postboks 5158, 9760 Vrå

Web: www.merkurbank.dk

Mail/kontakt: pehrson@merkurbank.dk

Adresse: Knud Den Stores Vej 47A 1. tv., 4000 Roskilde

Web: www.unl.dk

Mail/kontakt: michael@unl.dk

Adresse: Lautruphøj 1-3, 2670 Ballerup

Mail/kontakt:  ant@nordicflexhouse.dk 

Web:www.nordicflexhouse.dk

NordicFlexHouse er en selvstændig virksomhed, der arbejder i krydsfeltet mellem prefabrikerede boliger, strategiske partnerskaber, systemleverancer og eksport. Vi har kontor i Ballerup og i Shanghai. Shanghai kontoret er selvstændig WFOE virksomhed: Nordicflexhouse(Shanghai) Building Technology Co. Ltd.

Vi har særligt fokus på udvikling af energirigtige og bæredygtige systemleverancer, der kan indgå i nybyggeri og renovering på det nordiske og kinesiske marked. Vi har bl.a. udviklet en Biopod løsning til Øko landsbyer, med mulighed for fælles drivhus løsning til produktion af grøntsager til lokal samfundet.

Adresse: Kammersgårdsvej 16 Ydby, 7760 Hurup Thy

Web: www.folkecenter.dk

Mail/kontakt: info@folkecenter.dk

Adresse: Blushøj 4 Atrup, 9460 Brovst

Web: www.raaddaad.dk

Mail/kontakt: rasmus@raaddaad.dk

Adresse: Solen 1 A, 3390 Hundested, Økosamfundet Dyssekilde

Web: www.taraxacum.dk

Mail: taraxacum@taraxacum.dk

Danmarks økologiske højskole!

På højskolen er økologi og bæredygtighed en naturlig del af hverdagen for vores elever, kursister og de mange gæster som kommer i huset. Vi snakker ikke bare om økologi, men sætter projekter i gang til inspiration for os selv og andre.

Der er lækker økologisk mad på bordet hver dag, vores dansehus og økoshop er bygget i bæredygtige materialer og inspirerer til udvikling. Vindmøllen suger energi ud af luften og leverer mere strøm, end vi bruger. Anne-Sofie – vores vindmølle – jordvarme og solfangeranlæg – sørger for varmt badevand og lunt i alle kroge, så alle kan læse bøger og tage bad efter dansetimen med god CO2-neutral samvittighed.  Alle vores rengøringsmidler er svanemærkede, så renlighed og hensyn til miljøet går hånd i hånd. I Forundringens Have er det dejligt at gå på opdagelse, og der er ny inspiration til økologiske dyrkningsmetoder.  Eleverne på Økologisk Iværksætter linjen hjælper i haven, bygger nyt og henter nye indtryk udefra. De suger til sig fra andre økosamfund, tester og udvikler. Vi deltager i flere internationale projekter og nordiske projekter netop for at sprede vores vision og blive endnu bedre.

I 2009 har vi som den første højskole i Danmark fået Det grønne flag for vores indsats og i 2008 fik vi Thise Mejeris miljøpris “Rav-Aage prisen” for vores bæredygtige bevidsthed.

Adresse: Skraldhedevej 8, Velling, 6950 Ringkøbing

Web: www.vestjyllandshojskole.dk

Mail/kontakt: kontor@vestjyllandshojskole.dk

Worldstory Festival er Odenses nye festival, som forener kreativitet, spiritualitet og politik med livets magi og de historier, som former og skaber vores virkelighed. De historier, vi fortæller og tror på, former nemlig den verden, vi lever i, og vi har som mennesker og samfund brug for en ny og mere meningsfuld fortælling.

Worldstory Festival startede i 2015 og er en årlig tilbagevendende festival som afholdes i juli måned på Bjergager.

Adresse: Åsum Bygade 18, 5240 Odense NØ

Web: www.worldstoryfestival.com

Mail/kontakt: Rolf Jackson og Tea Jarlkov, tel: 20323120 (mobil), 66102068 (fastnet)
Email: festival@bjergager.dk