Art of Participatory Leadership

Af Mads Højlyng

Vi deltog som en gruppe på fire fra LØS via Erasmus+. Det var en Art of Hosting training med fokus på forskellige formater for facilitering af større grupper. Vi kom for at få større indsigt i faciliteringens svære kunst og lære formater og teknikker som vi kunne tage med hjem til LØS’ medlemmer både som facilitatorer og trænere selv.

Trainingen var primært en introduktion til Art of Hostings katalog af forskellige faciliteringsformater samt teorien bag dem. Således bød hver dag på to til tre nye formater som vi deltagere skulle praktisere, mens der var teoretiske oplæg indimellem. Ét eksempel på et format var Wicked Question Game. I dette format fokuserer man på at finde de gode spørgsmål snarere end at finde svar. I grupper af fire skiftedes vi til at stille et vigtigt spørgsmål i vores respektive liv, og de tre andre deltagere stillede så nye spørgsmål som syntes at ligge under dette spørgsmål. Meget givende.

”Jeg fik både fyldt nye metoder på og genopfrisket gamle. Art of Hostings teknikker går rigtig godt i spænd med dem vi ellers bruger til at facilitere samtaler og gruppeprocesser i den europæiske økosamfundsbevægelse.” Kirsten M. Andersen, LØS.

Hovedudbyttet var en skærpet indsigt i hvor kraftfuldt det er at snakke sammen i faciliterede rum, samt en større palet af teknikker til dét. Og så var det lærerigt med det store fokus på ’harvest’ – altså hvordan man samler op på de interessante samtaler og får gjort stoffet fælles og muligt at handle på. Sideløbende var det meget inspirerende at møde folk fra ikke bare Europa men også fra fx Tyrkiet, Mexico og Vietnam. Virkelig spændende at høre hvordan de arbejder og ikke mindst hvilke problemer de løser med facilitering. Efterfølgende er vi blevet del af Art of Hostings globale online-fællesskab og kan sparre og hente input her.

At lære mere om hvordan man bedre ’høster’ samtaler var meget givende. Art of Hosting har stort fokus på at forløb og udbytte dokumenteres og tydeliggøres for alle involverede.” Louise Wulff Andersen, LØS.

Vi har siden alle fire i samarbejde faciliteret en fællesskabsdag for et bofællesskab i krise med brug af det lærte, og vi glæder os til at sætte Art of Hosting endnu mere i spil hos LØS’ medlemsfællesskaber. Facilitering i disse formater egner sig til alle de mere bløde samtaler hvor man ikke nødvendigvis skal træffe en beslutning men mere finde ud af hvor man står som individer og gruppe, og hvor man gerne vil hen. De kan bruges af såvel fællesskaber under opstart som etablerede økosamfund der vil have hjælp til de store snakke.

”Kurset giver motivation til at afholde et egentligt faciliteringskursus, i LØS. Der er mange sammenhænge og samtaler, der kan blive langt mere værdifulde med facilitering – og der er brug for det. At vi var fire afsted sammen giver et godt fundament for at kunne arbejde sammen bagefter.” Camilla Englyst, LØS.